1. Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Temu świętu corocznie towarzyszy zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej, która odbywa się przy drzwiach kościoła. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 2. W modlitwę dziękczynną …

READ MORE

05/06/2017 Poniedziałek – NMP Matki Kościoła 08:30 + Paweł 08:30 + Wanda Szefka – MG 18:00 + Augustyn Rohde – MG 06/06/2017 Wtorek 08:30 + Wanda Szefka – MG 18:00 + Augustyn Rohde – MG 18:00 + Antoni Kwidziński w …

READ MORE

1. Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb …

READ MORE

22/05/2017 Poniedziałek – św. Rity z Cascii 08:30 + Jerzy Kupski – MG 18:00 + Stefan Rigga w 5 rocz. śm. 18:00 + Aniela Lejk – int. od mieszkańców z ul. Paderewskiego i Żeromskiego 23/05/2017 Wtorek 08:30 + Jerzy Kupski …

READ MORE

1. Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, …

READ MORE

15/05/2017 Poniedziałek 08:30 + Jerzy Kupski – MG 18:00 + Bernard Korthals w dniu urodz. oraz zmarli z rodzin Korthals, Hebel, Andreskowskich i Przyborowskich 18:00 + Bernard i Danuta Roszmann, Brygida Elendt oraz zmarli z rodzin Roszmann, Pallach i Elendt …

READ MORE

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej …

READ MORE

08/05/2017 Poniedziałek – św. Stanisława 08:30 + Jerzy Kupski – MG 08:30 + żona i matka Hildegarda w 24 rocz. śm. 18:00 + Stanisław Baranowski w rocz. śm. 18:00 + Jan Rode – int. od uczest. pogrzebu 09/05/2017 Wtorek 08:30 …

READ MORE

1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy jedno zadanie: głosić i uobecniać to miłosierdzie, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. 2. Dziś rozpoczyna się kolejny …

READ MORE

24/04/2017 Poniedziałek 08:30 + Jerzy Kupski – MG 08:30 + Franciszek Formella w 10 rocz. śm. 18:00 + Hildegarda Personke – MG 18:00 + Edmund Litzau – int. od uczest. pogrz. 25/04/2017 Wtorek 08:30 + Jerzy Kupski – MG 18:00 …

READ MORE

1. Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Temu świętu corocznie towarzyszy zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej, która odbywa się przy drzwiach kościoła. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 2. W modlitwę dziękczynną można włączyć się przy okazji tradycyjnego wystawienia Najśw. Sakramentu, które rozpocznie się o godz. 17.00 i połączone będzie z nabożeństwem czerwcowym, które rozpocznie Zobacz więcej [...]