Czciciele Szkaplerza świętego

Grupa powstała w lipcu 2012 roku z inicjatywy księdza proboszcza Piotra Pastewskiego. Spotyka się każdego 16-tego dnia miesiąca na specjalnym nabożeństwie ku czci NMP z Góry Karmel.

Porządek nabożeństwa:

17.30 Różaniec
18.00 Msza św.
Po mszy św.: konferencja i stosowne modlitwy

Podczas każdego spotkania można w sposób uroczysty przyjąć szkaplerz święty.

mbszkaplerzna

Matka Boża Szkaplerzna

Miłość do Maryi Matki i Królowej Karmelu znajduje swój widzialny znak w przyjęciu i noszeniu Szkaplerza Karmelitańskiego. Ten kto go przyjmuje, zostaje na mocy jego przyjęcia związany mniej lub bardziej ściśle z Zakonem karmelitańskim. Rodzinę Karmelu tworzą następujące kręgi osób:

  1. Zakonnicy i Zakonnice (Karmelici Bosi, Karmelitanki Bose, Karmelitanki Misjonarki, Karmelitanki Dzieciątka Jezus i inni)
  2. Karmelitańskie Instytuty Życia Konsekrowanego (Notre Dame de Vie, Instytut „Elianum” i inne)
  3. Świecki Zakon Karmelitów Bosych (dawniej zwany Trzecim Zakonem)
  4. Bractwa Szkaplerzne (erygowane)
  5. Osoby które przyjęły Szkaplerz i żyją jego duchowością w różnych formach zrzeszania się (Wspólnoty lub Grupy Szkaplerzne)
  6. Osoby które przyjęły Szkaplerz i żyją jego duchowością ale bez żadnej formy zrzeszania się.
SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI

Co to jest Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel?

Jest to znak wyrażający macierzyńską miłość Maryi, oraz nasze przyjęcie i odwzajemnienie tej miłości.

Jak wygląda szkaplerz?

Pierwotnie to szata wierzchnia, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Osoby świeckie przyjmują szkaplerz w postaci dwóch prostokątnych kawałków materiału połączonych tasiemką i opadających na piersi i plecy. Istnieje także forma medalika szkaplerznego.

Dlaczego szkaplerz wyraża więź z Maryją?

Podstawą nabożeństwa szkaplerznego jest potwierdzone przez Kościół objawienie z XIII w., dzięki któremu szkaplerz stał się znakiem matczynej opieki Maryi wstawiającej się za nami przed Bogiem w kwestii naszego wiecznego zbawienia.

Do czego zobowiązuje nas przyjęcie szkaplerza?

Szkaplerz wyraża pragnienie naśladowania Maryi, Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu.

Copyright © 2015 Przystań Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone