Rada Parafialna

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 536 § 1: „Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej”.

Rada Parafialna została powołana do życia dnia 5 października 2002 roku. Należą do niej Panowie:
Józef Mudlaff ze Sławutówka
Hubert Korthals z Połczyna
Jacek Selewski z Połczyna
Andrzej Kostecki z Pucka
Lech Jędrzejczyk z Pucka
Piotr Gruba z Pucka
Edward Plomin z Pucka
Tomasz Krzyżon z Pucka
Dariusz Malottki z Pucka
Kazimierz Reszka z Pucka
Krzysztof Urmański z Pucka
Memento:
śp. Alfons Byczk z Brudzewa
śp. Korneliusz Żukowski z Celbowa
śp. Jerzy Kupski ze Sławutowa
śp. Jan Krzyżon z Pucka
100_2528

Wizytacja biskupia 25.10.2019

Copyright © 2015 Przystań Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone