Wielki Czwartek

Mszą, którą celebruje się w wieczornych godzinach Wielkiego Czwartku, Kościół rozpoczyna Triduum Paschalne. Wspomina również tę Ostatnią Wieczerzę, w czasie której Pan Jezus tej nocy, której był wydany, umiłowawszy aż do końca swoich, którzy byli na świecie, ofiarował Apostołom, aby spożywali, polecił również im oraz ich następcom w kapłaństwie składać ofiarę. Pan Jezus chciał, aby ten posiłek stał się posiłkiem Nowego Przymierza, zawartego w Jego Krwi. Dlatego pod postacią znaków ustanowił On pamiątkę ofiary, którą miał nazajutrz złożyć na krzyżu. Cała uwaga duszy powinna się zwrócić na misteria, które wspomina się w czasie tej mszy, mianowicie ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa oraz polecenie Pana o miłości bratniej. Co takiego jest w Wieczerzy Pańskiej, co sprawia, że ciągle obchodzimy jej pamiątkę? Celebrowana w wielkoczwartkowy wieczór Msza święta jest kontynuacją starotestamentalnej uczty paschalnej, którą Jezus wzbogacił w Wieczerniku o nowe treści.

Homilia na Wielki Czwartek – ks. kan. Jarosław Pestka:

Copyright © 2015 Przystań Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone