Program wizytacji

Sobota – 24 października

17.00 – Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania
Po mszy świętej kolacja z udziałem księży z dekanatu.

Niedziela – 25 października

8.00 – Msza św.
Po mszy św. śniadanie
10.00 – Suma parafialna i oficjalne przywitanie JE Ks. Biskupa
11.30 – Msza św. dla dzieci
13.00 – Msza św. na filii w Sławutowie
Po mszy św. obiad i spotkanie z Radą Parafialną w Sławutowie
14.15 – Spotkanie z rodzicami i rodziną ks. Adama Ceynowy
15.00 – Odwiedziny chorej
16.00 – Spotkanie z księżmi
16.45 – Biuro parafialne
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza święta z udziałem grup parafialnych (LSO, Żywy Różaniec, Młodzieżowa Grupa Modlitewna, Zespół „Soli Deo”)
19.00 – Kolacja z projektantami i budowniczymi kościoła

Copyright © 2015 Przystań Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone