Przystań

Miłosierdzia

30 lipca 2023

Adoracja Najświętszego Sakramentu

"Bo w samotności i ciszy Pan Jezus najlepiej nas słyszy...”

 

„Niech wspólnoty parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie.” (Jan Paweł II).

 

Zachęceni słowami naszego Świętego Rodaka, zapraszamy na cotygodniową adorację Najświętszego sakramentu w ciszy i milczeniu w każdy czwartek od godz. 17.00 by „dłużej zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości” (Ecclesia de Eucharistia, 25). Pamiętajmy, że „czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu”(Dies Domini, 7). Adoracja trwa do godziny 18.00.

 

Modlitwa św. s. Faustyny

„Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą – miłosierdzie Twoje sprawia to, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste.

Amen. (Dz 1692.”

 

Przyjdź, posłuchaj co Jezus mówi do Ciebie

Ofiaruj Mu swoją obecność, a On ukoi Twoje serce.

Uwielbiaj Go, proś o łaski, zaczerpnij ze źródła Jego miłosierdzia

Podziękuj...

 

Niech ta godzina stanie się dla Ciebie:

Czasem poukładania myśli z całego tygodnia

Źródłem inspiracji

Potwierdzeniem lub zaprzeczeniem słuszności Twoich działań

Oddaniem Bogu myśli, planów, prac, osób

Poszukiwaniem pomocy

Układaniem planu na najbliższe dni

Możliwością przewartościowania zdarzeń, potrzeb, itp.

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia