© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Chrześcijaństwo to nieustanna wędrówka i czuwanie. Poszukiwanie Boga, wychodzenie Mu na przeciw. Pielgrzymując nieśmy z sobą radość na wzór pierwszych chrześcijan, dla których całe życie było czuwaniem opatrzonym wołaniem "Marana Tha", przyjdź Panie. 

Błogosławię Wam, abyście zawsze byli gotowi na przyjęcie Jezusa. 

19 października 2021

Przystań

Miłosierdzia