Przystań

Miłosierdzia

19 października 2021

Chrześcijaństwo to nieustanna wędrówka i czuwanie. Poszukiwanie Boga, wychodzenie Mu na przeciw. Pielgrzymując nieśmy z sobą radość na wzór pierwszych chrześcijan, dla których całe życie było czuwaniem opatrzonym wołaniem "Marana Tha", przyjdź Panie. 

Błogosławię Wam, abyście zawsze byli gotowi na przyjęcie Jezusa. 

 

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia