kard. Stefan Wyszyński

Człowiek specjalizuje się i doskonali przez konkretną pracę. Ludzie, którzy nie spełniają konkretnego zadania – zniekształcają się i karleją.

17 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia