© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

kard. Stefan Wyszyński

Człowiek specjalizuje się i doskonali przez konkretną pracę. Ludzie, którzy nie spełniają konkretnego zadania – zniekształcają się i karleją.

17 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia