Przystań

Miłosierdzia

07 maja 2020
Czwartek 7 maja 2020
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 13, 16-20) Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje
 

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:

 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.

 

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia