Przystań

Miłosierdzia

11 lipca 2024
Czwiôrtk, 11 lëpińc 2024

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 19, 27-29) Wy, którzy poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie

 

Piotr rzekł do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».

 

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia