Przystań

Miłosierdzia

11 maja 2023
Czwiôrtk, 11 môj 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 15, 9-11) Trwajcie w miłości mojej

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

 

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia