Przystań

Miłosierdzia

18 listopada 2021
Czwiôrtk, 18 smùtan 2021

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 19, 41-44) Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

 

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.

 

Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

 
 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia