Przystań

Miłosierdzia

04 lipca 2024
Czwiôrtk, 4 lëpińc 2024

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 9, 1-8) Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

 

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».

 

Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.

 

A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»

 

On wstał i poszedł do domu.

 

A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia