kard. Stefan Wyszyński

Dorobek pracy zewnętrznej dla naszego życia wewnętrznego leży w tym, że praca w wysiłku i trudzie obnaża oblicze duszy i odsłania jej właściwy wyraz.

22 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia