Przystań

Miłosierdzia

22 września 2020

Dorobek pracy zewnętrznej dla naszego życia wewnętrznego leży w tym, że praca w wysiłku i trudzie obnaża oblicze duszy i odsłania jej właściwy wyraz.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia