kard. Stefan Wyszyński

Dwa słowa: „Ojcze nasz” – są warunkiem kultury ludzkiej i człowieczeństwa; uczą nas miłości powszechnej, a tego wymaga kultura osoby.

27 kwietnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia