Przystań

Miłosierdzia

27 kwietnia 2020

Dwa słowa: „Ojcze nasz” – są warunkiem kultury ludzkiej i człowieczeństwa; uczą nas miłości powszechnej, a tego wymaga kultura osoby.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia