Dziś przeżywamy święto Podwyższenia Krzyża Świętego, znaku naszego zbawienia.

W tym znaku, jak co dzień, Ci serdecznie błogosławię.

Bożego tygodnia.

14 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia