© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dziś rozbrzmiewa obietnica Pana Jezusa: „O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje”.
Błogo➕sławię, Cię by Twoje życie modlitwy było wypełnione prośbą w imię Jezusa.

15 maja 2021

Przystań

Miłosierdzia