Dziś w naszej diecezji wspominamy św. Maksymiliana Marię Kolbego, który powiedział: „Największa ofiara – to ofiara z własnej woli.”
Błogosławię na codzienne składanie tej ofiary.

12 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia