© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dziś w naszej diecezji wspominamy św. Maksymiliana Marię Kolbego, który powiedział: „Największa ofiara – to ofiara z własnej woli.”
Błogosławię na codzienne składanie tej ofiary.

12 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia