Dziś w naszej parafii czcimy Wodza Wojsk Anielskich, św. Michała Archanioła. Błogosławię wszystkim, którzy uciekają się pod archanielską opiekę i życzę, by zło ich nigdy nie dosięgło.

18 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia