© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dziś wspominamy św. Tomasza Apostoła i jego wspaniałe wyznanie wiary: „Pan mój i Bóg mój!”

Błogo➕sławię Wam, byście całym życiem składali podobne wyznanie.

03 lipca 2021

Przystań

Miłosierdzia