© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dzisiejsza Ewangelia kolejny raz uczy nas, że sensem naszego ziemskiego życia jest dążenie do zbawienia. Przestrzega abyśmy nie stawiali spraw ziemskich ponad wszystko, gdyż nie zaprowadzi to nas do Królestwa Niebieskiego.

Błogosławię Wam, abyście poprzez Jezusa Chrystusa zasłużyli na uczczenie przez Ojca w niebie. 

10 sierpnia 2021

Przystań

Miłosierdzia