© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Dzisiejsza Ewangelia o potrzebującym chleba pokazuje nam wspaniałomyślność Boga. Uzmysławia, że hojność Boga przewyższa nasze potrzeby i pragnienia. Bóg pragnie nas obdarowywać tym, czego potrzebujemy na drodze do zbawienia. Trzeba nam tylko umieć ufnie prosić.

Błogosławię Wam, abyście za wstawiennictwem Maryi potrafili zaufać Panu.

07 października 2021

Przystań

Miłosierdzia