Przystań

Miłosierdzia

07 października 2021

Dzisiejsza Ewangelia o potrzebującym chleba pokazuje nam wspaniałomyślność Boga. Uzmysławia, że hojność Boga przewyższa nasze potrzeby i pragnienia. Bóg pragnie nas obdarowywać tym, czego potrzebujemy na drodze do zbawienia. Trzeba nam tylko umieć ufnie prosić.

Błogosławię Wam, abyście za wstawiennictwem Maryi potrafili zaufać Panu.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia