Przystań

Miłosierdzia

20 lipca 2021

Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny ukazuje nam, kto w naszym życiu powinien być zawsze na pierwszym miejscu. Uświadamia nam, że nieskończona miłość Boga do człowieka jest źródłem każdej innej miłości. Tylko bezgraniczne zaufanie Jezusowi jest w stanie uczynić nasze serca zdolne do prawdziwej miłości do drugiego człowieka.

Błogosławię Ci, aby Bóg Wszechmogący stawiał na twojej drodze osoby, które będą dla ciebie prawdziwymi siostrami i braćmi w wierze. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia