Przystań

Miłosierdzia

17 października 2021

Dzisiejsza Ewangelia ponownie uczy nas pokory. Dowiadujemy się, że tylko drogą służby i miłosierdzia na wzór życia Jezusa możemy zapracować na nasze zbawienie i miejsce w Niebie. 

Błogosławię Wam, abyście w skromności odnaleźli drogę do nieskończonej Miłości Bożej.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia