Przystań

Miłosierdzia

04 czerwca 2021

Dzisiejsza Ewangelia, w której Pana Jezus objawia się jako Mesjasz kończy się słowami: „A liczny tłum chętnie Go słuchał”.

Błogo➕sławię Cię na codzienne słuchanie Jezusa Chrystusa.

 

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia