© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Ewangelia dzisiejsza pokazuje nam jak wielkie znaczenie ma nasza i że jest ona także darem dla innych. ”Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».”

Błogo➕sławię Ci, by Twoja wiara nieustannie otwierała Cię na Pana Boga i bliźnich.

15 stycznia 2021

Przystań

Miłosierdzia