Przystań

Miłosierdzia

14 września 2020

Ilekroć patrzymy na Krzyż Chrystusa, mówimy: Umarł za ludzkość. Tak, za ludzkość, ale na tę ludzkość składa się każdy z nas.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia