kard. Stefan Wyszyński

Ilekroć patrzymy na Krzyż Chrystusa, mówimy: Umarł za ludzkość. Tak, za ludzkość, ale na tę ludzkość składa się każdy z nas.

14 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia