Przystań

Miłosierdzia

02 września 2020

Jak trawy trzymają lotne piaski, by ich burze nie przewiały, tak naród musi się trzymać całą duszą i całym sercem ziemi ojczystej; wiązać się z nią i nie dając się wydziedziczyć zabezpieczyć swą wolność i miejsce na mapie świata.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia