Przystań

Miłosierdzia

27 października 2021

Każdy kto poznał Jezusa i świadomie rezygnuje z życia Ewangelią zamiast otrzymać zbawienie, naraża się na "płacz i zgrzytanie zębów". Bycie częścią Kościoła nie może sprowadzać się jedynie do deklaracji "jestem osobą wierzącą". Chrystus pragnie, abyśmy byli światłem lampy, która w ciemności wskazuje do Niego drogę .

Błogosławię Wam, aby wasze życie zaprowadziło was na wieczną ucztę w Królestwie Ojca.

 

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia