Przystań

Miłosierdzia

18 grudnia 2020

Ks. Mariusz Frukacz, komentując słowa z dzisiejszej Ewangelii «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel» napisał: Tak bardzo naszym czasom jest potrzebny ten znak Dziewicy, Która pocznie i porodzi Syna. Bez tego znaku trudno nam zrozumieć tajemnicę odkupienia. Duchowość chrześcijańska zawsze widziała razem trzy znaki: Crux (Krzyż), Hostia (Hostia), Virgo (Dziewica). To jest program chrześcijańskiego życia.
Błogo➕sławię Ci, by Twoje życie naznaczone było tymi trzema znakami.

 

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia