Przystań

Miłosierdzia

18 września 2022

Łaska za łaską

Z intencją o pokój w parafialnej pielgrzymce do Niepokalanowa

Tylko w 12 miejscach na świecie powstają kaplice pokoju, realizowane w ramach projektu 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju. Kaplice te stanowią Światowe Centra Modlitwy o Pokój. Jedyna taka kaplica w Polsce i jedna z dwóch w Europie już od dwóch lat funkcjonuje w Niepokalanowie w Kaplicy Pokoju "Gwiazdy Niepokalanej". Uroczyste otwarcie kaplicy odbyło się 1 września 2018 r. Od tamtego czasu nieprzerwanie trwa adoracja Najświętszego  Sakramentu, umiejscowionego w sercu figury Niepokalanej – ołtarzu-monstrancji.

 

W Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu "Gwiazdy Niepokalanej" ludzie otrzymują cudowne łaski, zarówno duchowe i niewidzialne, jak też fizyczne i namacalne. O jednym z takich uzdrowień napisał pewien pielgrzym. W jego świadectwie czytamy, że po remoncie mieszkania zaczął mieć silne problemy zdrowotne: "Doznałem bardzo dotkliwego bólu kręgosłupa. Bolała i drętwiała lewa noga, miałem problemy ze wstaniem z łóżka, jazda samochodem była męcząca, ponad moje siły". Lekarze w trzech miejscach na kręgosłupie stwierdzili przepuklinę i ucisk na nerwy, dlatego skierowali mnie na operację. "W tym czasie często jeździłem z żoną do Niepokalanowa - prosić Mamę o uzdrowienie i siłę do pracy. Zawierzyłem wszystko Panu Bogu, wszystko oddałem w ręce Niepokalanej". Podczas jednej z takich modlitw, gdy odmawiałem różaniec, poczułem na plecach ciepło. "Nie wiedziałem, co się dzieje, okazało się, że Niepokalana zabrała ból" - wspomina. Lekarze orzekli nagłe niewytłumaczalne uzdrowienie.

 

Założyciel Niepokalanowa św. Maksymilian przewidział, że w Niepokalanowie będą działy się cuda; w 1934 r. w liście z Japonii pisał: "Wyobrażam sobie piękną figurę Niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle pomiędzy rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawieniu Najświętszego Sakramentu. [...] Kto zagląda do kościoła, pada na kolana, adoruje i spogląda na twarz Niepokalanej, odchodzi, a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia".

 

Wchodząc do Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu można zobaczyć dużą postać Niepokalanej z otwartymi dłońmi. Monstrancja z Jezusem Eucharystycznym znajduje się pod sercem Maryi, w dużej rozświetlonej Hostii, ukazanej spod rozchylonych szat. Wokół srebrnej postaci Maryi upleciono wieniec z naturalnej wielkości lilii, symbolizujący Niepokalane Poczęcie Maryi. Kwiaty znalazły też swoje odzwierciedlenie w kolejnych, nachodzących na siebie warstwach szkła kryształowego. Podświetlone od spodu, razem ze słonecznymi promieniami rozchodzącymi się wokół Niepokalanej, tworzą poświatę, podobną do tej, w której ukazała się Maryja podczas objawień w Lourdes, Guadalupe i Fatimie. Jedna z warstw kryształu w swej formie nawiązuje do Cudownego Medalika Niepokalanej, który św. Maksymilian przyjął jako jeden z warunków przynależności do Niepokalanej Rycerstwa. Na tej warstwie kryształu znajdzie się 12 szlifowanych kamieni, symbolizujących 12 gwiazd z apokaliptycznej wizji św. Jana, jak też nawiązujące do rewersu Cudownego Medalika. Na oknach w kaplicy znajdują się witraże, ukazujące działanie Ducha Świętego.

 

Nawiedzając Kaplicę można otrzymać odpust zupełny. Można go ofiarować za samego siebie lub za dusze przebywające w czyśćcu. Warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać odpust, to: spowiedź święta; przyjęcie Komunii świętej; pobożna modlitwa w niepokalanowskim sanktuarium lub pobożne rozmyślanie przed ołtarzem "Gwiazdy Niepokalanej"; odmówienie Modlitwy Pańskiej ("Ojcze nasz"); wyznanie wiary ("Wierzę…"); wezwanie Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Kolbego.

 

Co więcej, osoby chore, w podeszłym wieku i takie, które z innej ważnej przyczyny nie mogą nawiedzić sanktuarium, mogą uzyskać odpust wypełniając trzy zwykłe warunki (spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach papieża), jeśli mają przed sobą jakikolwiek wizerunek o tematyce eucharystycznej i duchowo połączą swoje modlitwy, cierpienia lub inne ciężary własnego życia z adoracją Najświętszego Sakramentu, ofiarując je miłosiernemu Bogu.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia