kard. Stefan Wyszyński

Nie nakładajmy okularów współczesności, aby oceniać przeszłość.

03 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia