Przystań

Miłosierdzia

03 września 2020

Nie nakładajmy okularów współczesności, aby oceniać przeszłość.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia