Przystań

Miłosierdzia

19 września 2020

Nie od przedmiotu pracy zależy wartość czynu ludzkiego, ale od sposobu wykonania, od stopnia miłości i uległości wobec dobrego Boga.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia