kard. Stefan Wyszyński

Nie od przedmiotu pracy zależy wartość czynu ludzkiego, ale od sposobu wykonania, od stopnia miłości i uległości wobec dobrego Boga.

19 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia