Przystań

Miłosierdzia

20 sierpnia 2023
Niedzela, 20 zélnik 2023

Dwudziesta Niedziela zwykła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 15, 21-28) Wiara niewiasty kananejskiej

 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

 

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».

 

Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

 

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».

 

On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».

 

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».

 

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia