Przystań

Miłosierdzia

21 maja 2023
Niedzela, 21 môj 2023

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 28, 16-20) Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia