Przystań

Miłosierdzia

23 maja 2021
Niedzela, 23 môj 2021
Niedziela Zesłania Ducha Świętego
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 7, 37-39) Strumienie wody żywej
 
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem:  «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».
 
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia