Przystań

Miłosierdzia

04 czerwca 2023
Niedzela, 4 czerwińc 2023

Uroczystość Najświętszej Trójcy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 3, 16-18) Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

 

Jezus powiedział do Nikodema:

 

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia