Przystań

Miłosierdzia

23 lipca 2023

O kulturze na drodze…

Z racji wspomnienia liturgicznego w tym tygodniu św. Krzysztofa - patrona kierowców

 

"Miłość niech będzie bez obłudy (…) W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie” (Rz 12, 9-10).

 

Niejednemu z nas przydarzyło się, że chcieliśmy się włączyć do ruchu z drogi podporządkowanej, a przez długi czas kierowcom pojazdów na drodze głównej nie przyszło do głowy, aby nam to umożliwić. Wypadałoby nieco zwolnić i zasygnalizować światłami – jak to jest powszechnie przyjęte wśród kierowców – i wpuścić oczekującego kierowcę. Wymaga tego coś co się nazywa „kulturą na drogach” lub kulturą drogową albo komunikacyjną. Jakkolwiek ruch na drogach jest regulowany prawem drogowym, to jednak nie jest możliwe by to prawo uregulowało drobiazgowo wszystkie możliwe sytuacje na szosach i ulicach. Nakazy i zakazy wymagają jeszcze naszego ludzkiego podejścia.

 

W ciągle nasilającym się ruchu drogowym, niezwykle ważne staje się odniesienie do innych użytkowników drogi, a więc wzajemna życzliwość, szacunek, cierpliwość, wyrozumiałość, uprzejmość, unika-nie agresywnych zachowań i umiejętność opanowania emocji. W ten sposób nasza jazda, prowadzenie pojazdów, korzystanie z dróg nabiera innego wymiaru, godnego człowieka. Dokument Papieskiej Rady ds. Migrantów i Podróżnych dotyczący duszpasterstwa użytkowników drogi zwraca uwagę na wewnętrzną postawę inspirowaną Ewangelią z jej nowym przykazaniem – przykazaniem miłości: Ci, którzy znają Chrystusa, zachowują ostrożność na drodze. Nie myślą oni jedynie o sobie i nie martwią się zawsze tylko jak dotrzeć w wielkim pośpiechu do celu podróży. Zauważają ludzi, którzy towarzyszą im na drodze, że każdy z nich ma swoje własne życie i pragnie dotrzeć do celu podróży, każdy ma też swoje własne problemy. Widzą w każdym z nich braci i siostry, Bożych synów i córki.

 

Taka postawa charakteryzuje chrześcijańskiego kierowcę (19). Ten sam dokument w dalszej części wyraźnie mówi o potrzebie tworzenia kultury drogowej: Poprzez ścisłe przestrzeganie Kodeksu Prawa Drogowego, każdy powinien czuć się zobowiązany do tworzenia kultury drogowej opartej na szeroko pojętym zrozumieniu praw i obowiązków każdego oraz na właściwym za-chowaniu wraz z tym co ono implikuje(44). Przytacza też nakaz św. Pawła Apostoła, który użytkownicy dróg powinni wziąć sobie do serca: Miłość niech będzie bez obłudy… W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie” (Rz 12, 9-10).

 

Sześć zasad kulturalnego kierowcy (na podstawie Książeczki Kierowcy)

 

1. Przynajmniej NIE UTRUDNIAJ: nie tarasuj wyjazdu; nie utrudniaj skrętu; nie zmuszaj do zatrzymania (np. przy zjeździe z pasa włączeń); nie zajmuj więcej miejsca na parkingu niż koniecznie musisz.

 

2. Gdzie i kiedy możliwe UŁATWIAJ: umożliwiaj wyjazd z drogi nie posiadającej pierwszeństwa przejazdu; ułatwiaj wyprzedzanie komuś, kto się bardzo śpieszy; zaczekaj, jeśli niedoświadczony kierowca ma trudności z opuszczeniem skrzyżowania; ułatwiaj wykonanie manewru pojazdom wolniejszym i mniej zwrotnym; pamiętaj, że kierowca z innego miasta może mieć trudności ze znalezieniem właściwej drogi; pozwól przejść pieszemu, także w miejscu nieoznakowanym.

 

3. Czynnie POMAGAJ innym użytkownikom dróg: ostrzeż o zauważonym niebezpieczeństwie na drodze; zwróć uwagę innemu kierowcy na niesprawność jego pojazdu, on może o niej nie wiedzieć 10 (brak światła, nie-domknięte drzwi); pomóż kierowcy, który ma awarię; podwieź dziecko do szkoły; usuń przeszkodę z szosy; udziel informacji, jeżeli widzisz, że ktoś jej potrzebuje.

 

4. PRZEPROŚ: jeżeli utrudniłeś jazdę innym; przeproszenie nie zastąpi jednak dobrego zachowania na drodze.

 

5. PODZIĘKUJ użytkownikowi drogi, który: ułatwi ci wyjście z trudnej sytuacji; był wobec ciebie uprzejmy.

 

6. UŚMIECHNIJ SIĘ: życzliwość twoja wobec Innych i innych wobec ciebie jest wzajemnym ułatwianiem.

 

Akt zawierzenia kierowców Matce Bożej

Maryjo, nasza Królowo i Matko, zawierzamy Ci wszystkich kierowców i podróżnych,

aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw,

aby zawsze chronili i pomagali,

aby okazywali kulturę i szacunek wobec wszystkich spotkanych na drodze i kierowali się miłością na drodze.

Zawierzamy Ci Matko tych, którzy w obecnym czasie pandemii służą pomocą i cierpliwie uczą przezorności na naszych drogach:

lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców.

Zawierzamy Ci Maryjo, także misjonarzy i misjonarki i ich podróże po drogach i bezdrożach świata.

Prowadź ich bezpiecznie, Maryjo, po misyjnych ścieżkach.

]Pragniemy także wynagradzać szczerą i ufną modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć.

Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, abyśmy byli świadkami Ewangelii.

Ty, która przyniosłaś na świat Chrystusa,

pomóż nam nieść Jezusa Chrystusa innym ludziom,

szczególnie tym, którzy Go jeszcze nie znają i wspomagaj nas na naszych drogach!

Bądź nam zawsze Orędowniczką, abyśmy z Twoją pomocą zawsze bezpiecznie docierali do celu naszych podróży.

Amen

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia