Przystań

Miłosierdzia

16 kwietnia 2023

Odpust zupełny

W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 16 kwietnia – każdy wierny może uzyskać odpust zupełny spełniając następujące warunki: Wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek grzechu. Wzbudzając zamiar wypełnienia trzech zwykłych warunków [spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich] – gdy tylko będzie to możliwe. Odmawiając przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę „Ojcze nasz” i „Credo”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie”).

 

Na czym polega odpust?

Podczas spowiedzi człowiek uzyskuje przebaczenie grzechów: Bóg daruje mu przewinienia i uwalnia od kary wiecznego piekła. Jednak to przebaczenie nie uwalnia go od kar doczesnych, czyli czasowych, które musi ponieść na ziemi lub w czyśćcu. To co nazywamy karą Bożą, to przede wszystkim skutki naszych grzechów. Ponosimy je w czasie życia ziemskiego w sposób fizyczny lub duchowy, a także w czyśćcu – w formie oczyszczającej tęsknoty za Bogiem. Kary te gładzi odpust zupełny lub cząstkowy. Odpust zupełny uwalnia od kary doczesnej w całości, cząstkowy uwalnia od kary doczesnej w części. Odpustu cząstkowego dostępuje człowiek, który nie spełnia wszystkich warunków koniecznych do uzyskania odpustu zupełnego, na przykład jest przywiązany do jakiegoś grzechu lekkiego i nie do końca chce z nim zerwać. Teologia nie mówi w jakiej mierze odpust ten skraca kary czyśćcowe. Nie można tego przeliczać na lata, miesiące czy dni.

 

 

W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla, biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i karę w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego.

(Dz 699)

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia