Pan Jezus kończy dzisiejszą przypowieść słowami: „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”

Błogosławię Cię na modlitwę serca: „Pokaż mi, Jezu, moją prawdziwą wartość!”.


31 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia