Przystań

Miłosierdzia

26 listopada 2020

Pan Jezus mówi dziś o swoim powtórnym przyjściu i o dramatycznych znakach, które wówczas dziać się będę. A wlewa też w serca nadzieję: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.
Błogosławię, by nigdy nie opuszczała Cię ta nadzieja.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia