Przystań

Miłosierdzia

03 marca 2021

Pan Jezus mówi o sobie, że „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.”

Błogo➕sławię Cię, aby Twoje życie było naśladowaniem Jego pokory i bezgranicznej ofiarności.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia