Przystań

Miłosierdzia

30 kwietnia 2020
Piątek 1 maja 2020
Dzień Powszedni, wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
 
Patroni: Św. Józef
 
Wydarzyło się: w 2011r. Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 6, 52-59) Ciało moje jest prawdziwym pokarmem
 

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

 

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

 

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

 

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

 

To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia