Przystań

Miłosierdzia

25 września 2020
Piątek, 25 września 2020
Dzień powszedni
 
Nie zapomnij! Wstrzymaj się od jedzenia pokarmów mięsnych.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 9, 18-22) Wyznanie Piotra i zapowiedź męki
 

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»

 

Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».

 

Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

 

Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».

 

Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia