Przystań

Miłosierdzia

01 stycznia 2021
Piątk, 1 stëcznik 2021
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 2, 16-21) Nadano Mu imię Jezus
 

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia