Przystań

Miłosierdzia

16 września 2022
Piątk, 16 séwnik 2022

Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 8, 1-3) Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

 

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

 
 
 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia