Przystań

Miłosierdzia

29 października 2021
Piątk, 29 rujan 2021-2

Dzień powszedni

Ewangelia (Łk 14, 1-6)

Pan Jezus uzdrawia w szabat

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.

 

A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę.

 

Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.

 

A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?» I nie zdołali Mu na to odpowiedzieć.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia