Przystań

Miłosierdzia

10 sierpnia 2020
Poniedziałek, 10 sierpnia 2020
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 12, 24-26) Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

 

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

 

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia