Przystań

Miłosierdzia

14 grudnia 2020
Poniedziałek, 14 grudnia 2020
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 21, 23-27) Skąd pochodził chrzest Janowy?
 

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?»

 

Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?»

 

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».

 

Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 
 

© Copyright 2024 - Przystań Miłosierdzia