Przystań

Miłosierdzia

24 sierpnia 2020
Poniedziałek, 24 sierpnia 2020
Święto św. Bartłomieja, apostoła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 1, 45-51) Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu
 

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».

 

Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»

 

Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

 

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

 

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

 

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».

 

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

 

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

 

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia